Σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα η Πέγεια για την κλιματική αλλαγή

Ο Δήμος Πέγειας συμμετέχει ως εταίρος στο ερευνητικό πρόγραμμα “Beachtech– Παράκτια διάβρωση λόγω κλιματικής αλλαγής: εκτίμηση και τρόποι αποτελεσματικής αντιμετώπισης σε τουριστικές περιοχές του Βορείου Αιγαίου και της Κύπρου, που χρηματοδοτείται από το «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Interreg Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020» .
Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο Δήμο Πέγειας μεταξύ Δήμου Πέγειας, Πανεπιστημίου Αιγαίου και ΤΕΠΑΚ, στην παρουσία του Δημάρχου Πέγειας, Μαρίνου Λάμπρου. Όπως αναφέρεται, σκοπός της συνάντησης ήταν η δια ζώσης ενημέρωση και η οργάνωση των δραστηριοτήτων για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του προγράμματος.
Από τη συζήτηση προέκυψε ότι η παράκτια ζώνη που θα πρέπει να μελετηθεί αναλυτικότερα είναι η ευρύτερη περιοχή του Κόλπου των Κοραλίων.

Κοινοποίησε