Νέος εξοπλισμός για ΧΥΤΑ

Στην ενίσχυση του εξοπλισμού του για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση των στερεών απορριμμάτων, προχωρεί το Συμβούλιο Εκμετάλλευσης Χώρων Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων Επαρχίας Πάφου.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, Δήμαρχος Πάφου Φαίδωνας Φαίδωνος, υπέγραψε σήμερα με τον επιτυχόντα προσφοροδότη Βρυώνη Βρυωνίδη το Συμβόλαιο για την ενοικίαση διαφόρων οχημάτων και μηχανημάτων, συνολικού ποσού €390.000 και διάρκεια Σύμβασης δύο χρόνων.

Με τη διευθέτηση αυτή εμπλουτίζεται και αναβαθμίζεται ο εξοπλισμός του Συμβουλίου με στόχο την αρτιότερη συνολική διαχείριση των στερεών απορριμμάτων ολόκληρης της Επαρχίας Πάφου.

Κοινοποίησε