Έρχονται έξυπνοι υδρομετρητές στην Πάφο

Ακόμα πιο κοντά στην υλοποίηση του στρατηγικού στόχου για μετατροπή της πόλης σε Smart and Digital βρίσκεται ο Δήμος Πάφου.
Με την υποβολή των προσφορών, ολοκληρώθηκε ο Διαγωνισμός για την προμήθεια, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση ολοκληρωμένου συστήματος έξυπνης διαχείρισης υδάτινων πόρων και υδρομέτρησης και τώρα ο Δήμο Πάφου προχωρεί στην αξιολόγηση και κατακύρωση των προσφορών που υποβλήθηκαν. Η προ-εκτίμηση δαπάνης του έργου είναι συνολικού ποσού €11 εκατ. και η διάρκεια υλοποίησης 36 μήνες.

Το νέο σύστημα θα συμβάλει αποτελεσματικά στη μείωση της απώλειας, στη βελτίωση της ποιότητας και στην παροχή ίσης διαθεσιμότητας του νερού. Θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την εφαρμογή συστήματος πρόληψης και εντοπισμού διαρροών, την εγκατάσταση 27,000 έξυπνων υδρομετρητών υψηλής ακρίβειας και αυτόματης ανάγνωσης μέτρησης, την υλοποίηση συστήματος παρακολούθησης, ελέγχου και πλήρους αυτοματοποίησης του δικτύου υδροδότησης και την εφαρμογή συστήματος αυτόματης χλωρίωσης.

Κοινοποίησε