Προσοχή! Ανακατατάξεις χωρών λόγω πανδημίας

Σε επαναξιολόγηση της επιδημιολογικής εικόνας των διαφόρων χωρών ως προς τη νόσο COVID-19, προέβη η Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης του Υπουργείου Υγείας, τροποποιήσεις που τίθενται σε εφαρμογή από τις 19 Αυγούστου, 2021
Συγκεκριμένα, οι ακόλουθες χώρες ταξινομούνται από την Πράσινη Κατηγορία στην Πορτοκαλί Κατηγορία: Αυστρία, Βουλγαρία, Σλοβενία, Νορβηγία, Λιχτενστάιν, Λετονία, Βόρεια Μακεδονία και Καναδάς.
Από την Πορτοκαλί Κατηγορία η Κροατία ταξινομείται στην Πράσινη Κατηγορία
Επίσης, από την Πορτοκαλί Κατηγορία ταξινομούνται στην Κόκκινη Κατηγορία οι ακόλουθες χώρες: Λιθουανία, Σουηδία, Βέλγιο και Σερβία.
Η ταξινόμηση για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία) συμπεριλαμβανομένης της Ελβετίας στις Κατηγορίες Πράσινη, Πορτοκαλί ή Κόκκινη, στηρίζεται σε αυτή του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC).

Κοινοποίησε