Ευρωπαικά κονδύλια για αγροτουρισμό- Νέα προκήρυξη απο την ανατπυξιακή “Αφροδίτη”

Μεγάλο ενδιαφέρον επιδεικνύεται από ενδιαφερόμενους για τα σχέδια επιδότησης για αγροτουριστικά προγράμματα που προωθεί η αναπτυξιακή εταιρία Αφροδίτη. Ο διευθυντής της εταιρίας Μάριος Ιωάννου κάλεσε τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν άμεσα αιτήσεις και να αξιοποιήσουν τα κίνητρα. Για αγροτουριστικές μονάδες ανέφερε ότι στο πρόγραμμα που προκηρύχθηκε εκδήλωση ενδιαφέροντος το ποσοστό επιδότησης κυμαίνεται στο 50% της συνολικής δαπάνης και μπορεί να φθάσει μέχρι και τις 200.000 ευρώ.

Η ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Πάφου Αφροδίτη ΛΤΔ» σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, τον Κυπριακό Οργανισμό Πληρωμών και το Τμήμα Γεωργίας ανακοινώνουν την 2η Προκήρυξη του Καθεστώς 19.2 – Δράση 19.2.2: «Δράσεις Ενίσχυσης Επενδύσεων για μη Γεωργικές Δραστηριότητες» που υλοποιείται στο πλαίσιο της Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης LEADER Επαρχίας Πάφου 2014-2020. Στόχος της Δράσης είναι η στήριξη για τη δημιουργία και ανάπτυξη μη γεωργικών δραστηριοτήτων, καθώς και επιχειρήσεων που σχετίζονται με τον αγροτουρισμό.
Οι Δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από τη Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021, μέχρι και την Παρασκευή, 10 Σεπτεμβρίου 2021.

Κοινοποίησε