Απάντηση Μ. Παυλίδη σε Νούρη για συνενώσεις Δήμων

Πραγματοποιήθηκε σήμερα 7/4, στο Δημαρχείο Γεροσκήπου, έκτακτη δημοσιογραφική διάσκεψη του Δήμου, με αφορμή δημόσιες δηλώσεις και αναφορές του Υπουργού Εσωτερικών για τη Γεροσκήπου.

Ο Δήμαρχος Γεροσκήπου Μιχάλης Παυλίδης αναφέρθηκε σε στοχοποίηση του Δήμου από τον Υπουργό Εσωτερικών σε σχέση με τη μεταρρύθμιση της Τ.Α.. Ειδικότερα, ανέδειξε τα λανθασμένα αριθμητικά δεδομένα πάνω στα οποία βασίζονται τα επιχειρήματα του ΥΠ.ΕΣ. για να δικαιολογήσει την άποψή του για συνένωση του Δήμου Γεροσκήπου με τον Δήμο Πάφου. Κάλεσε, τέλος τον Υπουργό Εσωτερικών να επικεντρωθεί στην ουσία της μεταρρύθμισης και όχι στον αριθμό των δήμων.

(Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της δήλωσης του Δημάρχου Γεροσκήπου)

Από τη στιγμή που η πλειοψηφία των μελών της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών κατέληξε στον αριθμό των δήμων που εισηγείται να δημιουργηθούν στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της Τ.Α., ο Υπουργός Εσωτερικών δεν έχει σταματήσει να αναφέρεται στην αναγκαιότητα συνένωσης του Δήμου Γεροσκήπου με τον Δήμο Πάφου. Μάλιστα, σε μια προσπάθεια να αποτρέψει την πρόταση για τη σύσταση Δήμου στην ανατολική Πάφο, επιχειρεί να πείσει τα κοινοβουλευτικά κόμματα και να επηρεάσει την κοινή γνώμη, παραθέτοντας αριθμητικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στη μελέτη του υπουργείου του και τα οποία τεκμηριωμένα αποδείξαμε ότι είναι λανθασμένα με σχετική επιστολή μας στο αρμόδιο υπουργείο πριν από ένα περίπου χρόνο. Η επιστολή αυτή έμεινε αναπάντητη τόσο από τον πρώην όσο και από τον νυν Υπουργό Εσωτερικών. Αναπάντητες έμειναν άλλες πέντε τουλάχιστον επιστολές μας, με τις οποίες ζητούσαμε συνάντηση για συζήτηση του θέματος.

Για να αντιληφθούμε πόσο ανασφαλή είναι τα συμπεράσματα της μελέτης πάνω στην οποία βασίστηκε το Υπουργείο Εσωτερικών, ας σημειωθεί ότι λαμβάνει υπόψη οικονομικά στοιχεία ενός έτους, του 2017, και μάλιστα προϋπολογισμών και όχι των τελικών λογαριασμών ενός εκάστου δήμου. Όσον αφορά τον Δήμο Γεροσκήπου, ενώ στη μελέτη καταγράφεται ότι το έτος 2017 ο Δήμος είχε πλεόνασμα 319 χιλιάδες ευρώ, το πραγματικό του πλεόνασμα ανήλθε στις 757 χιλιάδες! Για να κατανοήσουμε το μέγεθος των λανθασμένων συμπερασμάτων, αναλύοντας τα οικονομικά στοιχεία ενός μόνο έτους, δίνουμε στη δημοσιότητα ακόμα ένα στοιχείο: το πραγματικό πλεόνασμα του Δήμου Γεροσκήπου για το έτος 2019 ανήλθε στο 1 εκατομμύριο 446 χιλιάδες ευρώ!

Ακόμα και να αποδεχτούμε τη μελέτη του Δρος Κουταλάκη ως αξιόπιστη πηγή πληροφοριών και πορισμάτων, κάτι που δεν είναι, όσα αναφέρονται σ’ αυτήν πάλι δε δικαιώνουν τον Υπουργό Εσωτερικών. Παρά το γεγονός ότι αποσιωπά θετικούς αριθμητικούς δείκτες για τη Γεροσκήπου, η ανάλυση των διαφόρων κριτηρίων και δεικτών αποτίμησης της οικονομικής και διοικητικής βιωσιμότητας της μελέτης, καταδεικνύει την επάρκεια του Δήμου Ανατολικής Πάφου, ραχοκοκαλιά του οποίου θα αποτελεί ο Δήμος Γεροσκήπου.
Θα αναφερθούμε στα κύρια σημεία της που σχετίζονται με τον Δήμο Γεροσκήπου για να καταδείξουμε για μία ακόμη φορά την παραπληροφόρηση που επιχειρείται.

Ο Δήμος Γεροσκήπου:

• είναι 10ος στα έσοδα στο σύνολο των 30 δήμων.

• είναι 8ος στο πρωτογενές πλεόνασμα στο σύνολο των δήμων.

• το ποσοστό ίδιων εσόδων επί του συνόλου των εσόδων είναι εξαιρετικά ψηλό (79,7%) έναντι 63,6% του μέσου όρου – 5ος στο σύνολο των δήμων).

• υπερβαίνει τον μέσο όρο των κατά κεφαλήν εσόδων ανά κάτοικο (€764 έναντι €660 – 6ος στο σύνολο των δήμων).

• παρά το γεγονός ότι είναι τουριστικός δήμος, η μισθολογική του δαπάνη ανέρχεται μόλις στο 34% επί του συνόλου των δαπανών και είναι αρκετά κάτω από τον μέσο όρο (41,3%).

• οι κατά κεφαλήν δαπάνες του ανά κάτοικο υπερβαίνουν τον μέσο όρο (€722 έναντι €606), όχι τόσο γιατί δεν υπάρχουν οι αναγκαίες οικονομίες κλίμακας, αλλά γιατί ο Δήμος έχει αξιοσημείωτες παροχές και υπηρεσίες προς τους δημότες του (κοινωνικό, πολιτιστικό και αθλητικό τομέα) και, κυρίως, εξυπηρετεί χιλιάδες ξένους επισκέπτες, όντας τουριστικός δήμος, γεγονός το οποίο αποσιωπάται στη μελέτη. Μάλιστα, αν δει κάποιος το συγκεκριμένο γράφημα, διαπιστώνει ότι οι δήμοι που βρίσκονται πάνω από τον μέσο όρο στις κατά κεφαλήν δαπάνες είναι οι τουριστικοί δήμοι, προφανώς γιατί οι υπηρεσίες τους απευθύνονται σε πολύ μεγαλύτερο πληθυσμό απ’ αυτόν των μόνιμων κατοίκων. Για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα, θα έπρεπε το συγκεκριμένο γράφημα να λάβει υπόψη του τον αριθμό διανυκτερεύσεων της κάθε περιοχής.

• τα επαγγελματικά υποστατικά του ανά τ.χλμ. να είναι κάτω από τον μέσο όρο (έτσι κι αλλιώς μόνον οι αστικοί δήμοι τον υπερβαίνουν). Το γεγονός αυτό καθόλου δεν περιορίζει την οικονομική βιωσιμότητα του Δήμου, αν λάβουμε υπόψη την ανεπτυγμένη ξενοδοχειακή βιομηχανία της περιοχής.

Στη μελέτη σημειώνεται ότι από τη συνένωση Δήμου Πάφου – Δήμου Γεροσκήπου «η κατά κεφαλήν ετήσια δαπάνη θα ανέρχεται σε 601 Ευρώ ποσό σαφώς βελτιωμένο σε σύγκριση με την σημερινή απόδοση της Γεροσκήπου που έχει 722,7 Ευρώ δαπάνη ανά κάτοικο». Συνεπώς, το κόστος παροχής υπηρεσιών δε μειώνεται στο μισό, όπως ισχυρίζεται ο ΥΠ.ΕΣ, αλλά στο 17%. Μάλιστα, καταλήγει στο αυθαίρετο συμπέρασμα ότι οι δημότες θα επωμίζονται αυξημένα τέλη. Φυσικά, οι δημότες της Γεροσκήπου γνωρίζουν πολύ καλά ότι οι φορολογικοί συντελεστές του Δήμου τους είναι πιο χαμηλοί απ’ αυτούς του Δήμου Πάφου, αλλά και από τους περισσότερους δήμους της Κύπρου!

Ο Υπουργός Εσωτερικών συχνά αναφέρει ότι η ενοποίηση δήμων και η δημιουργία μεγαλύτερων οντοτήτων οδηγεί σε οικονομίες κλίμακας και εξοικονομήσεις. Μια απλή ανάγνωση της μελέτης καταδεικνύει ότι οι μεγάλοι δήμοι αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα οικονομικά προβλήματα και έχουν τις χειρότερες αποδόσεις στα γραφήματα της μελέτης! Σημειώνεται επίσης ότι έχουν και τα υψηλοτέρα τέλη και φορολογίες, γεγονός που καταδεικνύει ότι οι συνενώσεις από μόνες τους δεν οδηγούν σε βελτίωση των οικονομικών και των υπηρεσιών προς τους πολίτες. Υπάρχουν κι άλλοι ουσιαστικοί παράγοντες που δεν λαμβάνονται καθόλου υπόψη.

Το πλεόνασμα συνένωσης Δήμου Γεροσκήπου και κοινοτήτων θα προσεγγίζει το 1,2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως (όσο εκτιμά η μελέτη ότι θα είναι και το πλεόνασμα αν η συνένωση γίνει με τον Δήμο Πάφου!). Δεν κατανοούμε πραγματικά τη δήλωση του Υπουργού που αναφέρεται σε «καταστροφικό» αποτέλεσμα από τη δημιουργία Δήμου στην Ανατολική Πάφο.
Επιπρόσθετα, πέραν των οικονομικών αποτελεσμάτων, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το σενάριο δημιουργίας Δήμου Ανατολικής Πάφου οδηγεί σ’ ένα δήμο με υψηλά ποσοστά πρασίνου ανά κάτοικο – δείκτης που σχετίζεται με την ποιότητα ζωής των κατοίκων μιας περιοχής, γεγονός που δε λαμβάνεται καθόλου υπόψη στη μελέτη. Επίσης, η μελέτη του Υπουργείου δε λαμβάνει υπόψη τις δυνατότητες και τις προοπτικές του Δήμου Ανατολικής Πάφου: τα διοικητικά όριά του θα καλύπτουν μια περιοχή για την οποία υπάρχει αυξανόμενο επιχειρηματικό και επενδυτικό ενδιαφέρον, αποτελεί προνομιούχα και ελκυστική περιοχή για ιδιοκατοίκηση, ενώ οι προοπτικές ανάπτυξης της είναι τεράστιες λόγω της μεγάλης έκτασης διαθέσιμης γης και του φυσικού της πλούτου. Λόγω ακριβώς αυτής της δυναμικής, αναμένεται, φυσιολογικά, και δημογραφική έκρηξη στην προτεινόμενη δημαρχούμενη περιοχή μέσα στα επόμενα λίγα χρόνια.

Ο Υπουργός Εσωτερικών θεωρεί ότι η αύξηση των δήμων από την κοινοβουλευτική επιτροπή εσωτερικών θέτει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα της μεταρρύθμισης και επικαλείται συνεχώς τη μελέτη. Τελικά, όμως, η πρόταση που κατατέθηκε στη Βουλή δεν ανταποκρίνεται σε αυτούς που πρότεινε η μελέτη! Μια απλή αντιπαραβολή, καταδεικνύει ότι οι 10 από τους 17 δήμους που προτείνει το Υπουργείο, δεν έχουν εξεταστεί ως σενάρια στη μελέτη!

Ο ΥΠ.ΕΣ. αναφέρεται συχνά στη συνεργασία που υπάρχει μεταξύ Δήμου Γεροσκήπου και Δήμου Πάφου για να δικαιολογήσει τη συνένωσή τους. Μα και με τις γειτονικές κοινότητες έχουμε συνεργασία! Αυτό δεν αποτελεί επιχείρημα. Η συνέργεια είναι απαραίτητη στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης και την αξιοποιούμε στο μέγιστο προς όφελος της περιοχής μας.

Καλούμε τον Υπουργό Εσωτερικών να τερματίσει αυτή τη συστηματική στοχοποίηση του Δήμου Γεροσκήπου και να επικεντρωθεί στην ουσία της μεταρρύθμισης και όχι στον αριθμό των δήμων. Τον διαβεβαιώνουμε ότι ο Δήμος Ανατολικής Πάφου θα τον διαψεύσει και θα αποδειχτεί βιώσιμος και ισχυρός.

Κοινοποίησε