Μεταμορφώνεται σε πνεύμονα πρασίνου το πάρκο «Δασούδι»

Στην εκτέλεση ενός ακόμη έργου που εμπλουτίζει το πράσινο της πόλης και αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής των κατοίκων της προχωρεί ο Δήμος Πάφου.Σήμερα, προκηρύχτηκε ο Διαγωνισμός για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης και εξωραϊσμού στο Δημοτικό Πάρκο Ηρώων Ε.Ο.Κ.Α. 1955-1959 (Δασούδι), με προεκτίμηση δαπάνης 195.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ και διάρκεια εργασιών 5 μήνες από την υπογραφή του συμβολαίου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τα Έγγραφα του Διαγωνισμού από την ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας https://www.eprocurement.gov.cy Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 10.12.2020 και ώρα 12:00. Στο πλαίσιο του έργου θα γίνει συντήρηση, ανάπλαση και διαμόρφωση του χώρου, που θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων δαπεδοστρώσεις τοπιοτέχνηση φυτεύσεων, περιφράξεις, αστικό εξοπλισμό, παιδική χαρά και ηλεκτροφωτισμό.

Κοινοποίησε