Παρέμβαση Φακοντή για Οφθαλμολογική κλινική Γ.Ν. Πάφου

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Ανδρέας Φακοντής σε επιστολή του στον Εκτελεστικό Διευθυντή του ΟΚΥΠΥ, με κοινοποίηση στον Υπουργό Υγείας, χαρακτηρίζει επιτακτική ανάγκη τον εξοπλισμό της Οφθαλμολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου. Όπως αναφέρεται σχετικά, με τον απαραίτητο εξοπλισμό, θα αναβαθμιστούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες στην Οφθαλμολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου και έτσι θα μπορούν να γίνονται επί τόπου συγκεκριμένες εξετάσεις αξιολόγησης των ασθενών και χειρουργικές επεμβάσεις για τον καταρράκτη, περιστατικά τα οποία σήμερα αποστέλλονται στον ιδιωτικό τομέα με αποτέλεσμα να υπονομεύεται μεταξύ άλλων και η βιωσιμότητα των δημόσιων νοσηλευτηρίων.

Η επιστολή
Η Οφθαλμολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου λειτουργεί σήμερα με δύο ιατρούς, χωρίς δυστυχώς, να έχουν τα κατάλληλα ιατρικά μηχανήματα για άσκηση των ιατρικών τους καθηκόντων. Συνακόλουθα, καθίσταται επιτακτική ανάγκη για εξοπλισμό του ιατρείου με τα αναγκαία μηχανήματα όπως σχηματοειδής λυχνία με ενσωματωμένο τονόμετρο, διαθλασίμετρο, μηχάνημα φλουροαγγειογραφίας κ.α.

Με τον απαραίτητο εξοπλισμό, θα αναβαθμιστούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες στην Οφθαλμολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου και έτσι θα μπορούν να γίνονται επί τόπου συγκεκριμένες εξετάσεις αξιολόγησης των ασθενών και χειρουργικές επεμβάσεις για τον καταρράκτη, περιστατικά τα οποία σήμερα αποστέλλονται στον ιδιωτικό τομέα.
Ως εκ τούτου, θα ήθελα να σας παρακαλέσω θερμά όπως μελετήσετε το αίτημα και προβείτε στις απαιτούμενες ενέργειες για παροχή του κατάλληλου εξοπλισμού στην Οφθαλμολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου, ώστε οι ιατροί να έχουν τη δυνατότητα να προβαίνουν στις αναγκαίες εξετάσεις και εγχείρηση καταρράκτη. Η αδυναμία της Οφθαλμολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου να παρέχει αποτελεσματική ιατρική φροντίδα στους ασθενείς λόγω της μη εξασφάλισης του απαραίτητου ιατρικού εξοπλισμού, καθώς και η ένταξη στο ΓΕΣΥ των ιδιωτικών οφθαλμολογικών κλινικών/ ιατρείων θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια στο άμεσο μέλλον στο κλείσιμο της Οφθαλμολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου, με τις ευθύνες να βαραίνουν αποκλειστικά τον ΟΚΥΠΥ.
Αναμένω άμεσα τις ενέργειες σας και τη σχετική σας απάντηση επί του συγκεκριμένου ζητήματος.

Κοινοποίησε