Οι YΠΕΞ χαιρέτισαν την κινητοποίηση 36 δισ. ευρώ αναπτυξιακής βοήθειας σε εταίρους της Ένωσης λόγω COVID

Οι Yπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ, αρμόδιοι για την αναπτυξιακή βοήθεια πραγματοποίησαν μια άτυπη συνάντηση μέσω τηλεδιάσκεψης για να συζητήσουν την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην εφαρμογή του πακέτου “Team Europe”, το οποίο ανακοινώθηκε στις 8 Απριλίου 2020 για τη στήριξη των χωρών εταίρων της ΕΕ στην καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των κοινωνικοοικονομικών συνεπειών της .

Οι Yπουργοί χαιρέτισαν την ανακοίνωση ότι το ποσό που κινητοποιήθηκε από το πακέτο “Team Europe” φτάνει τώρα σχεδόν τα 36 δισεκατομμύρια ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των συνεισφορών της Κομισιόν, των κρατών μελών της ΕΕ, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης.

Αυτοί οι πόροι θα χρησιμοποιηθούν για την παροχή στήριξης στις χώρες εταίρους της ΕΕ για την αντιμετώπιση της πανδημίας, με ιδιαίτερη έμφαση στα εξής: Ενίσχυση των συστημάτων υγείας, διευκόλυνση της κοινωνικοοικονομικής ανάκαμψης, διασφάλιση της ροής αγαθών και επενδύσεις στην έρευνα για θεραπείες και εμβόλια.

Η συζήτηση επιβεβαίωσε επίσης την έγκριση από το Συμβούλιο συμπερασμάτων σχετικά με την ομαδική ανταπόκριση της “Team Europe” στο COVID-19.

Πριν από τη συζήτηση, ο Γενικός Διευθυντής της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, Δρ Tedros Adhanom Ghebreyesus ενημέρωσε τους Yπουργούς για το ρόλο που έπαιξε ο ΠΟΥ κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 στην εξασφάλιση παγκόσμιου συντονισμού και βοήθειας στις πιο ευάλωτες χώρες. Ακολούθως οι υπουργοί ενημερώθηκαν σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων για μια νέα εταιρική σχέση ΕΕ-ΑΚΕ μετά το 2020. Ενημερώθηκαν επίσης για τη μελλοντική χρηματοοικονομική αρχιτεκτονική για αειφόρο ανάπτυξη και γειτονιά, η οποία προτάθηκε από την Κομισιόν στο πλαίσιο του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.

ΠΗΓΗ ΚΥΠΕ

Κοινοποίησε