Η Φον Ντερ Λάιεν δεν αποκλείει ακόμα και διαδικασία επί παραβάσει επί της απόφασης του BVerfG.

Η Πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φόν Ντερ Λάιεν υπενθύμισε σήμερα την υπεροχή του κοινοτικού δικαίου έναντι του  εθνικού και την αποκλειστική αρμοδιότητα του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), ως τελικού αυθεντικού ερμηνευτή του, εις απάντηση στην πρόσφατη απόφαση του Oμοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου της Γερμανίας (Bundesverfassungsgericht – ΒVerfG) για το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η Πρόεδρος ανακοίνωσε δε ότι η Κομισιόν αναλύει την απόφαση του BVerfG και δεν αποκλείει ακόμα και το να κινήσει σχετική διαδικασία επί παραβάσει.

Συγκεκριμένα στη γραπτή της δήλωση η Πρόεδρος της Κομισιόν αναφέρει: “Η πρόσφατη απόφαση του Γερμανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου έθεσε στο προσκήνιο δύο ζητήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: το σύστημα του ευρώ και το ευρωπαϊκό νομικό σύστημα”. “Λαμβάνουμε υπόψιν τη σαφή δήλωση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της 8ης Μαΐου”, σημειώνει η Πρόεδρος Φον Ντερ Λάιεν.

Συμπληρώνει και διευκρινίζει δε ότι “στο ίδιο πνεύμα, η Κομισιόν υποστηρίζει τρεις βασικές αρχές: ότι η νομισματική πολιτική της Ένωσης είναι θέμα αποκλειστικής αρμοδιότητας, ότι το δίκαιο της ΕΕ έχει υπεροχή έναντι του εθνικού δικαίου και ότι οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου είναι δεσμευτικές για όλα τα εθνικά δικαστήρια”.

“Η τελευταία λέξη για το δίκαιο της ΕΕ αρθρώνεται πάντα από το Λουξεμβούργο και από πουθενά αλλού”, ξεκαθαρίζει η Πρόεδρος.

Επιπλέον διευκρινίζει ότι “καθήκον της Κομισιόν είναι να διασφαλίζει την ορθή λειτουργία του ευρωσυστήματος και του νομικού συστήματος της Ένωσης”.

“Αναλύουμε τώρα λεπτομερώς την απόφαση του Γερμανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου. Και θα εξετάσουμε πιθανά επόμενα βήματα, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν την επιλογή διαδικασίας επί παραβάσει”, τονίζει.

“Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια κοινότητα αξιών και δικαίου, η οποία πρέπει να τηρείται και να προστατεύεται συνεχώς. Αυτό μας κρατά μαζί. Αυτό υποστηρίζουμε”, καταλήγει.

ΠΗΓΗ ΚΥΠΕ

Κοινοποίησε