EE27: Η Τουρκία να σταματήσει να χρησιμοποιεί τους μετανάστες για πολιτική πίεση

Έκκληση στην Τουρκία να επιστρέψει άμεσα στην εφαρμογή της Δήλωσης ΕΕ- Τουρκίας του 2016 για το μεταναστευτικό και να σταματήσει να χρησιμοποιεί τους μετανάστες για πολιτική πίεση, πραγματοποίησαν οι 27 Υπουργοί Εσωτερικών, που συνήλθαν εκτάκτως στις Βρυξέλλες, εγκρίνοντας ταυτόχρονα τα μέτρα στήριξης προς την Ελλάδα μέσω της FRONTEX και πρόσθετη χρηματοδότηση.

Αναλυτικά, “οι Υπουργοί Εσωτερικών της ΕΕ συναντήθηκαν σήμερα, μαζί με τους Υπουργούς των Συνδεδεμένων στο Σένγκεν χωρών για εκτάκτως για να συζητήσουν την κατάσταση στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ με την Τουρκία”, αναφέρεται στην κοινή δήλωση που υιοθετήθηκε.

“Σύμφωνα με τις ισχυρές δηλώσεις των τεσσάρων Προέδρων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ κατά την πρόσφατη επίσκεψή τους στα ελληνοτουρκικά σύνορα, το Συμβούλιο εκφράζει την αλληλεγγύη του προς την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Κύπρο και τα άλλα Κράτη Μέλη, τα οποία ενδέχεται να επηρεαστούν παρομοίως, για τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ. Η ΕΕ θα συνεχίσει επίσης να συνεργάζεται στενά με τους εταίρους των Δυτικών Βαλκανίων για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ρευμάτων”, αναφέρει το κείμενο της δήλωσης που υιοθέτησαν οι 27 Υπουργοί Εσωτερικών.

“Ενώ το Συμβούλιο αναγνωρίζει την αυξημένη μεταναστευτική επιβάρυνση και τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η Τουρκία στην επικράτειά της και τις σημαντικές προσπάθειες που καταβάλλει για την υποδοχή 3,7 εκατομμυρίων μεταναστών και προσφύγων, απορρίπτει έντονα τη χρήση της μεταναστευτικής πίεσης από την Τουρκία για πολιτικούς σκοπούς”, ξεκαθαρίζουν οι 27.

“Η κατάσταση αυτή στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ δεν είναι αποδεκτή”, τονίζουν.

“Το Συμβούλιο αναμένει από την Τουρκία να εφαρμόσει πλήρως τις διατάξεις της κοινής δήλωσης του 2016 όσον αφορά όλα τα Κ-Μ. Η παρούσα δήλωση παράγει απτά αποτελέσματα, μεταξύ άλλων υποστηρίζοντας τις σημαντικές προσπάθειες της Τουρκίας να φιλοξενήσει μετανάστες και πρόσφυγες. Τόσο η ΕΕ όσο και η Τουρκία επιθυμούν να επωφεληθούν από τη συνέχιση αυτής της συνεργασίας και δέσμευσης”, διευκρινίζεται.

“Η ΕΕ και τα Κράτη Μέλη της παραμένουν αποφασισμένα να προστατεύσουν αποτελεσματικά τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. Οι παράνομες διαβάσεις δεν θα γίνουν ανεκτές. Από την άποψη αυτή, η ΕΕ και τα Κ-Μ της θα λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, σύμφωνα με το κοινοτικό και το διεθνές δίκαιο. Οι μετανάστες δεν πρέπει να ενθαρρύνονται να θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους επιχειρώντας παράνομες διαβάσεις δια ξηράς ή θαλάσσης. Το Συμβούλιο καλεί την τουρκική κυβέρνηση και όλους τους επιτόπιους φορείς και οργανισμούς να αναμεταδώσουν αυτό το μήνυμα και να καταπολεμήσουν τη διάδοση ψευδών πληροφοριών. Η ΕΕ θα συνεχίσει να καταπολεμά ενεργά το λαθρεμπόριο ανθρώπων”, σημειώνεται.

“Όλα τα κράτη μέλη, η Κομισιόν και οι οργανισμοί της ΕΕ είναι έτοιμοι να ενισχύσουν την υποστήριξή τους στις περιοχές που υφίστανται πιέσεις, μεταξύ άλλων μέσω της ανάπτυξης των ταχείας συνοριακής παρέμβασης του FRONTEX και της πρόσθετης τεχνικής βοήθειας. Τα Κράτη Μέλη θα παράσχουν ταχέως τη στήριξη που απαιτείται για να διασφαλιστεί η άμεση ανάπτυξη των σχετικών ομάδων και υλικού. Η Κομισιόν θα διαδραματίσει ενεργό ρόλο στον συντονισμό της στήριξης των Κ-Μ”, σημειώνεται στη δήλωση των 27 της ΕΕ.

“Το Συμβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόσθετη στήριξη που παρέχει η Κομισιόν στην Ελλάδα, ιδίως τη δέσμευσή της να διαθέσει άμεσα 350 εκατ. Ευρώ και την πρόταση για επιπλέον 350 εκατ. Ευρώ για τη στήριξη της μετανάστευσης και της ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων. Το Συμβούλιο χαιρετίζει επίσης τις προσπάθειες της Κομισιόν να συντονίσει την ταχεία παροχή βοήθειας μέσω του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης”, τονίζουν οι 27.

“Το Συμβούλιο (Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις) θα συνεδριάσει στις 13 Μαρτίου για να αναπτύξει περαιτέρω την ανταπόκριση της ΕΕ στις ανάγκες που εκφράζει η Ελλάδα. Το Συμβούλιο και η Κομισιόν θα συνεχίσουν να παρακολουθούν την κατάσταση και να συντονίζουν τη δράση της ΕΕ, μεταξύ άλλων μέσω του ολοκληρωμένου μηχανισμού αντιμετώπισης της κρίσεων και άλλων πιθανών μέτρων συντονισμού, κατά περίπτωση”, καταλήγει η δήλωση του Συμβουλίου.

Σύμφωνα με ελληνικές διπλωματικές πηγές, το κλίμα ήταν ιδιαιτέρως υποστηρικτικό για την Ελλάδα και η κυβέρνηση είναι πολύ ικανοποιημένη από το κείμενο. “Η συζήτηση που κάνουμε αφορά την παρούσα κατάσταση κρίσης”, ανέφερε η ίδια πηγή και σημείωσε ότι για το μέλλον, “η ανακατανομή των προσφύγων παραμένει σταθερή πολιτική της Ελλάδας”.
Σημείωσε ότι “είχαμε 14 Κ-Μ που προσέφεραν συνεισφορές στο πλαίσιο της FRONTEX και του μηχανισμού πολιτικής προστασίας. Αυτές οι προσφορές θα κλειδώσουν στο τακτικό Συμβούλιο Εσωτερικών Υποθέσεων”. Η ίδια πηγή διευκρίνισε ότι “το μέτρο της μη αποδοχής αιτήσεων ασύλου, είναι μόνο προσωρινό και θα αποσυρθεί αν επιστρέψουμε στην κανονικότητα”.

ΠΗΓΗ ΚΥΠΕ

Κοινοποίησε