Κομισιόν: H πρόθεση της Τουρκίας να ξαναστείλει για έρευνες το Υavuz στην ΑΟΖ της Κύπρου δεν ευνοεί τον διάλογο

Η εκδηλωθείσα πρόθεση της Τουρκίας να αποστείλει το Yavuz για νέες επιχειρήσεις ερευνητικών γεωτρήσεων δεν συμβάλει στη δημιουργία περιβάλλοντος που να ευνοεί το διάλογο, επισημαίνει ο Εκπρόσωπος της Κομισιόν και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) Πήτερ Στάνο, μετά και τις τελευταίες τουρκικές ανακοινώσεις.

Συγκεκριμένα ο Εκπρόσωπος αναφέρει: “μετά την τελευταία ανακοίνωση από τις τουρκικές αρχές ότι το πλοίο γεωτρήσεων Yavuz πρόκειται να αποσταλεί για νέα επιχείρηση γεώτρησης, η ΕΕ υπενθυμίζει τη θέση της σχετικά με τις παράνομες γεωτρήσεις της Τουρκίας στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύπρου”.

Σημειώνει ότι “απαιτούνται συγκεκριμένα βήματα για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που να ευνοεί τον διάλογο καλή τη πίστει. Η πρόθεση της Τουρκίας να ξεκινήσει περαιτέρω δραστηριότητες εξερεύνησης και γεώτρησης στην ευρύτερη περιοχή πηγαίνει, δυστυχώς, προς την αντίθετη κατεύθυνση”, εξηγεί ο Πήτερ Στάνο.

“Πρέπει να τηρείται το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, η αρχή των καλών γειτονικών σχέσεων και η κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα επί των θαλάσσιων ζωνών όλων των Κρατών Μελών πρέπει να γίνονται σεβαστά”, αναφέρει. “Όλα τα μέλη της διεθνούς κοινότητας πρέπει να συμμορφώνονται με αυτές τις αρχές και πρέπει να απέχουν από οποιεσδήποτε ενέργειες που υπονομεύουν την περιφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια”, καταλήγει ο Εκπρόσωπος της Κομισιόν.

ΠΗΓΗ ΚΥΠΕ

Κοινοποίησε