Συνολικά 518 εκ. ευρώ στην Κύπρο για την πράσινη μετάβαση μέσω κονδυλίων ΕΕ και δανείων ΕΤΕπ

Περί τα 36 εκατομμύρια Ευρώ αναμένεται να λάβει η Κυπριακή Δημοκρατία από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, με βάση την πρόταση της Κομισιόν που παρουσιάστηκε σήμερα στους εκπροσώπους των Κρατών Μελών.

Σύμφωνα με το έγγραφο της Κομισιόν, τα 36 εκατομμύρια συμπληρώνονται από άλλα 163 εκατομμύρια μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Το σύνολο της βοήθειας προς την Κύπρο για τη μετάβαση την πράσινη οικονομία θα φτάσει τα 518 εκατομμύρια Ευρώ μαζί με τα προνομιακά δάνεια μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

ΠΗΓΗ ΚΥΠΕ

Κοινοποίησε