ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΙΣΙΝΕΣ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΦΟΥ

Εξαιρετικής ποιότητας είναι το νερό των κολυμβητικών δεξαμενών στα ξενοδοχεία της δημαρχούμενης περιοχής Πάφου.

Αυτό προκύπτει από τα αποτελέσματα του εντατικού προγράμματος ελέγχου για την περίοδο Ιουλίου – Οκτωβρίου 2019, που περιελάβανε και λήψη δειγμάτων για μικροβιολογικές εργαστηριακές εξετάσεις, καταδεικνύοντας σαφή βελτίωση σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Συγκεκριμένα, λήφθηκαν 221 δείγματα από 77 Δημόσιες Κολυμβητικές Δεξαμενές και σύμφωνα με τα αποτελέσματα που λήφθηκαν από το διαπιστευμένο χημείο, δεν εντοπίστηκαν αποκλίσεις σε παθογόνους μικροοργανισμούς.
Εντοπίστηκε απόκλιση σε μία μόνο ενδεικτική παράμετρο, αυτή του ολικού αριθμού βακτηριδίων (Ο.Α.Β) στους 37°C, σε 8 δείγματα ή ποσοστό 3.6% . Όσον αφορά την υπολειμματικότητα χλωρίου, εντοπίστηκαν 3 δείγματα με ψηλότερη συγκέντρωση ή ποσοστό 1.35%. Σε όλες τις περιπτώσεις που εντοπίστηκε σημαντική απόκλιση στον Ο.Α.Β., ακολούθησε λήψη διορθωτικών μέτρων και νέα δειγματοληψία όπου διαπιστώθηκε επαναφορά της ποιότητας του νερού στα κανονικά επίπεδα.

Πέραν των πιο πάνω 221 δειγμάτων, την ίδια περίοδο λήφθηκαν και 300 δείγματα μέσα στα πλαίσια των αυτοελέγχων με επίσης πολύ καλά αποτελέσματα. Συγκριτικά η εικόνα παρουσιάζει σημαντική βελτίωση σε σχέση με το 2018 και παρόλο ότι οι έλεγχοι από την Υγειονομική Υπηρεσία του Δήμου αυξήθηκαν κατά 41%, η βελτίωση που παρατηρήθηκε το 2019 ανέβηκε στο 90%, παρουσιάζοντας άνοδο 14 ποσοστιαίων μονάδων.

Συνεπώς φαίνεται ότι η ποιότητα των νερών στις Δημόσιες Κολυμβητικές Δεξαμενές που λειτουργούν στα Ξενοδοχεία στα όρια του Δήμου Πάφου για την συγκεκριμένη περίοδο ήταν πολύ ικανοποιητική και ασφαλής για τους χρήστες και αυτό οφείλεται στην συνεργασία που επιδεικνύουν οι επιχειρηματίες με τις Υπηρεσίες του Δήμου Πάφου

Κοινοποίησε