Την έκθεση της Επιτροπής Σχέσεων του ΟΗΕ με τη φιλοξενούσα χώρα παρουσίασε ο πρέσβης Μαυρογιάννης

Την έκθεση της Επιτροπής Σχέσεων των Ηνωμένων Εθνών με τη Φιλοξενούσα Χώρα, παρουσίασε την Τετάρτη, στην Έκτη Επιτροπή της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, υπό την ιδιότητά του ως πρόεδρος της επιτροπής, ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Κύπρου, πρέσβης Ανδρέας Μαυρογιάννης.

Ο πρέσβης Ανδρέας Μαυρογιάννης χαρακτήρισε την Επιτροπή Σχέσεων με τη Φιλοξενούσα Χώρα του ΟΗΕ ως ένα σημαντικό φόρουμ, το οποίο εξετάζει και επιλύει ζητήματα που αφορούν την εφαρμογή της συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Εθνών και των ΗΠΑ, όπου εδράζεται ο διεθνής οργανισμός. Η επίλυση των προβλημάτων γίνεται μέσω ειλικρινούς και εποικοδομητικής ανταλλαγής απόψεων και βάσει του διεθνούς δικαίου. Επιπλέον, σημείωσε ότι η Επιτροπή έχει μοναδικό χαρακτήρα δεδομένου ότι είναι το μόνο όργανο εντός του συστήματος του ΟΗΕ το οποίο εξετάζει θέματα σχετικά με τη φιλοξενούσα χώρα και στη συνέχεια υποβάλλει έκθεση στη Γενική Συνέλευση.

Ο Κύπριος πρόεδρος της επιτροπής υπογράμμισε ότι η Επιτροπή Σχέσεων με τη Φιλοξενούσα Χώρα θα συνεχίσει τις προσπάθειες της για την αντιμετώπιση όλων των ζητημάτων που βρίσκονται στην ατζέντα της, σε πνεύμα συνεργασίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Τέλος, διαβεβαίωσε για την προσωπική του δέσμευση για την αντιμετώπιση όλων των ζητημάτων που εκκρεμούν σε πνεύμα συμβιβασμού και με πλήρη σεβασμό των συμφερόντων του Οργανισμού

Κοινοποίησε